Jasmine Chrysanthemum Tea - น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป

น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea สกัดมาจากดอกเก๊กฮวย ทำให้มีรสชาติหวานชุ่มคอ และ มีกลิ่นมะลิให้ชวนให้ดื่มสดชื่นยิ่งขึ้น น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea ชงง่ายดื่มได้ทันทีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น อร่อยสดชื่น

น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea เป็นชนิดผง สกัดมาจากดอกเก๊กฮวย ผ่านกระบวนการ Encapsulation Nano Technology จากประเทศ USA และ กลุ่มประเทศยุโรป ทำให้ น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea สามารถคงสภาพ กลิ่นรสสี ได้ดีกว่า และ สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าเทคนิคเก่าเช่น Spray Dry

นอกจากนั้น น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea ยังไม่ใส่สารกันบูด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับแบบน้ำหัวเชื้่อน้ำเก๊กฮวยเข้มข้น จะใส่สารกันบูดจำนวนมาก ซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภคมาก

สรุปจุดเด่นของ น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea:

  • กลิ่นและรสสัมผัสสกัดด้วยกระบวนการ Encapsulation Nano Technology ทำให้ น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea สามารถคงสภาพ กลิ่นรสสี ได้ดีกว่า
  • สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานกว่าถึง 2 ปี
  • ไม่ใส่สารกันบูด
  • ง่ายต่อการขนส่งเพราะมีน้ำหนักเบ่ากว่าแบบเข้มข้นชนิดน้ำ

 

 

รายการน้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป การบรรจุต่อลัง
น้ำเก๊กฮวยผงสำเร็จรูป ขนาด 500g

1 ลัง = 24 แพ็ค (500g/แพ็ค)

 

 

Jasmine Chrysanthemum Tea น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูปเมื่อชงและเทใส่แก้วพร้อมน้ำแข็ง และ บรรจุใส่ขวด จะได้ตามรูป
 

 

สนใจ น้ำเก๊กฮวยมะลิผงสำเร็จรูป - Jasmine Chrysanthemum Tea ติดต่อ 02-982-8445 ถึง 7

Email: sales@omixjuice.com