ประเภทของน้ำผลไม้

 

น้ำผลไม้ (fruit Juice) หมายถึง น้ำซึ่งมาจากการคั้นหรือสกัดจาก ผลไม้ ชนิดต่างๆ ได้แก่
 
น้ำส้ม (orange juice)
น้ำมะนาว (lime juice)
น้ำสับปะรด (pineapple juice)
น้ำมะขาม (tamarind juice)
น้ำสตรอเบอรี่ (strawberry juice)
น้ำเสาวรส (passion fruit juice)
 
 
ประเภทของน้ำผลไม้
 
1.) น้ำผลไม้พร้อมดื่ม เป็นชนิดที่สามารถดื่มได้ทันที ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ประเภทย่อย คือ 
น้ำผลไม้ 100 %  (single strenght juice)  เช่น น้ำส้ม และน้ำสับปะรด เป็นต้น
น้ำผลไม้ 25 - 50 % เช่น น้ำฝรั่ง และน้ำมะม่วง ซึ่งไม่สามารถผลิตเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100 % ได้ ต้องนำมาเจือจางและปรุงแต่งรสชาติก่อน
 
2.) น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated Fruit Juice)  โดยผลิตจากการนำผลไม้แท้จากธรรมชาติไประเหยน้ำบางส่วนออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้น เมื่อจะนำมาบริโภคต้องนำมาผสมน้ำเพื่อเจือจางเสียก่อน น้ำผลไม้เข้มข้นส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ
 
3.) น้ำผลไม้ปรุงแต่งกลิ่น ผลิตโดยการนำผลไม้ หรือเนื้อผลไม้ประมาณ 25 % ขึ้นไปเจือสีสังเคราะห์แล้วทำให้เข้มข้นด้วยน้ำตาล โดยก่อนจะดื่มต้องนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุเพื่อลดความเข้มข้น ทั้งนี้น้ำผลไม้ประเภทปรุงแต่งกลิ่นของแต่ละผู้ผลิต จะมีอัตราส่วนของการทำให้เจือจางแตกต่างกัน
 
4.) น้ำผลไม้สำเร็จรูปชนิดผง เป็นการผลิตโดยการนำน้ำผลไม้มาคั้นระเหยน้ำออกแล้วปั่นแห้งให้เป็นผง แล้วนำมาบรรจุในถุงชงเพื่อความสะดวกในการบริโภค น้ำผลไม้สำเร็จรูปชนิดผงที่เห็นกันมากที่สุด ได้แก่ ส้ม มะตูม ขิง เป็นต้น
 
5.)  เนกต้าผลไม้ ( Fruit Nectar )   
 
6.) น้ำเชื่อมผลไม้