น้ำผลไม้ผง VS หัวเชื้อน้ำผลไม้

น้ำผลไม้ผง ดีกว่า หัวเชื้อน้ำผลไม้ อย่างไร?

1) น้ำผลไม้ผง มีน้ำหนักเบา เก็บได้ง่าย ขนส่งสะดวก ในขณะที่ หัวเชื้อน้ำผลไม้ บรรจุในขวดแก้ว มีน้ำหนักมาก แตกง่าย

2) น้ำผลไม้ผง สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าถึง 2 ปี ซึ่ง หัวเชื้อน้ำผลไม้ เก็บได้ไม่นานเท่า

3) หัวเชื้อน้ำผลไม้ ต้องใส่สารกับบูด ส่วน น้ำผลไม้ผง ไม่มีสารกันบูด

4) น้ำผลไม้ผง สามารถพกพาได้สะดวกเนื่องจากน้ำหนักเบา เช่นในการเดินป่า ส่วน หัวเชื้อน้ำผลไม้ มีน้ำหนักมากยากในการพกพา

5) น้ำผลไม้ผง มีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า หัวเชื้อน้ำผลไม้

 

Tag: หัวเชื้อน้ำผลไม้ , น้ำผลไม้ผงหัวน้ำผลไม้